Mødet finder sted den 5. maj i lokale 010, DTU Matematik, Matematiktorvet, Bygning 303 S, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.
Program
10.00 – 10.10: Kaffe med rundstykker, velkomst
10:10-11:10: Crilles Bacher (Rødovre Gymnasium)
En undersøgelse af drenges præstationer i skriftlig studentereksamen, STX B. Kort indledning ved fagkonsulent Bjørn Grøn.
.
11:10-12:00: Klaus Fink (UVM):
Drenges og pigers præstationer i folkeskolen
En belysning ud fra afgangsprøven maj 2010.
12:00-13:00: Frokost
13:00 – 14:00: Lars Ulriksen (Institut for Naturfagenes Didaktik, KU)
Sociologiske perspektiver på drenge, piger og matematik
– hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå forskellene i drengenes og pigernes resultater i matematik i folkeskolen og gymnasiet uden at ende i fordomsfulde stereotyper?
14:00-15:00: Lisser Rye Ejersbo (Institut for Læring, DPU, AU)
Drenge, kognition og matematik.
Om biologiske forskelle, som kunne tænkes at have en betydning. Empiriske undersøgelser til belysning af dette.
15:00 – 16:00: Orientering om aktuelle forhold ved medlemmerne.
Med venlig hilsen,
Niels Grønbæk
(Formand, forretningsudvalget)

Indkaldelsen til mødet 5. maj kan ses som pdf her