Karsten Schmidt (DTU) Online matematikundervisning på DTU.
Karsten fortalte om det indledende matematikkursus for civilingeniørstuderende på DTU. Her er de traditionelle lærebøger erstattet af youtube-baserede videoinstruktioner, e-Noter og elektroniske opgaver. Karsten viste den nye opsætning og diskuterede ambitionerne bag: at vi ved at dyrke matematikken i forskellige medier og faglige repræsentationsformer styrker de studerendes transfer af det lærte.
Karstens oplæg kan ses her

Ann-Thérèse Arstorp (AU) Didaktiske potentialer i IWB og iPads
Anne Therese fortalte om de pædagogiske muligheder i interaktive whiteboards og håndholdte konsoller som iphones og ipads.
Ann-Thérèses oplæg kan ses her

Lis Zacho (Frederiksberg Kommune): Geogebra og kreativ digital matematik.
Lis fortalte om projektet kreativ digital matematik hvor elever i 3. klasse har brugt matematikprogrammet GeoGebra.
lis oplæg kan ses her

Bodil Bruun (Mulernes Legatskole) It-baseret lærebog.
Bodil fortalte om erfaringer med at udvikle og udgive interaktive matematikbøger. Oplægget kan ses her.

http://prezi.com/zuiwh_znza0m/i-bger-dmuk-115-2012/

Morten Misfeldt (AAU): Mellem potentiale og skuffelse – om brug af it i matematikundervisningen
Morten gav et bud på hvordan vi kan forstå og diskutere brug af it i matematikundervisningen. Ved at (1) at beskrive hvorfor man bør beskæftige sig med it i matematikundervisningen, (2) at beskrive feltet historisk og gennem de teknologier der oftest anvendes og (3) at foreslå en opdeling af hvad it ”er” i matematikundervisningen.
oplægget kan ses her

det blev vedtaget at

Næste møde ligger 12.
november 2012 og næste igen 14. Maj 2013.