Nedenfor er slids fra oplæggene på mødet d. 14. maj 2013.
fra hhv. Henrik Kragh Sørensen (AU)

Tinne Hoff Kjeldsen (RUC)

og Uffe Thomas Jankvist (AU)

Der ud over præsenterede Bjørn Grøn (Vordingborg Gymnasium) en diskussion af brugen af matematikhistorien i gynmasiet, særligt i forhold til det almene studieretningsprojekt. I en karakteroversigt over de studieretningsprojekter, hvor i matematik indgår, viser sig at kombinationen matematik og historie ikke opnår samme karakterer som de fleste andre kombinationer. På den baggrund diskusterede Bjørn Grøn muligheden af i højre grad at inddrage matematikkens anvendelse i historiske begivenheder som fx. Lord Kelvins anvendelse af fourrierrækker i tidevandsberegninger for den brittiske flåde.