Matematikfaglighed i læreruddannelserne

Mødet finder sted den 19. maj, lokale S04, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Matematikdidaktisk forskning har i en årrække været fokuseret på den lærende. Men opmærksomheden rettes i stigende grad mod dem der underviser læringsplaner. Læreruddannelserne får i debatten også opmærksomhed hvad angår det faglige niveau. Lærebøger som Sultan & Artzt (2011), The Mathematics that Every Secondary School

Math Teacher Needs to Know og forskningsartikler som Ball, Hill, & Bass (2005), Knowing Mathematics for Teaching. Who Knows Mathematics Well Enough to Teach Third Grade, and How Can We Decide? er vidnesbyrd om dette.
Men hvad er dette niveau egentlig? Hvordan indgår det matematikfaglige i læreruddannelserne, og har det de rigtige komponenter? Hvad betyder ”rigtige”, hvad er pragmatiske overvejelser? Hvad er de idéelle fordringer?
Mødet vil handle om at udfolde det oplagte svar ”Så meget som muligt!” vs. den oplagte modposition ”Giver det overhovedet mening at stille spørgsmålene?” i forskellige DMUK kontekster.

Program

10:00 – 10:15 Kaffe med rundstykker, velkomst

10:15 – 11:15 Henning Westfahl: Hvad er er det en matematiklærer skal kunne?

Vi hører om reduceret fagfaglig viden både på læreruddannelsen og blandt nyansatte

gymnasielærere. Jeg vil gerne åbne diskussionen af, hvad det er en matematiklærer skal kunne, ved at præsentere diskussionerne omkring fagfagligheden i en

matematiklæreruddannelse fra et didaktikforskningsperspektiv.

11:15 – 12:15 Bodil Bruun: Hvilke krav stilles en matematiklærer i gymnasiet i dag?

Med en universitetsuddannelse i matematik bag sig bliver gymnasielærere fastansat med krav på/om at indgå i en almendidaktisk og fagdidaktisk – teoretisk og praktisk –

pædagogikumuddannelse inden for det første år – undtagelsesvist andet år. Hvor står de? Er de parat? Et indblik i udviklingen i den fagdidaktiske pædagogikumuddannelse i matematik siden ”Pædagogikum ’09”.

12:15 – 13:00 Frokost

13:00 – 14:00 Carl Winsløw: Kleins dobbelte diskontinuitet – et fundamentalt problem i

matematikkens didaktik
Uddannelse af gymnasielærere i matematik foregår på universiteter. Her tilegner de sig større eller mindre mængder af videnskabsfaget matematik. Hvorfor egentlig det? Og mere generelt: hvilken matematisk viden kræves af en matematiklærer? Vi ser på nogle historiske og aktuelle bidrag til diskussion og forskning om matematiklæreres viden om matematik.

14:00 – 15:00 Bent Lindhardt: Matematiklæreruddannelsen – set i et professionsperspektiv

Jeg vil forsøge at se uddannelsen i relation til den undervisningsfaglighed en matematiklærer skal bestride og sætte den i relation til intensionerne i den nye folkeskolereform. Er de fase eller modfase? Vi vil se på balancen mellem fagdidaktiske, fagfaglige og praktisk-metodiske elementer – og i det hele taget tage en faglig temperaturmåling på faget. I dette vil tillige indgå beskrivelser af de politiske, organisatoriske og administrative rammer som har påvirket og fortsat påvirker dannelsen af faget.

15:00 – 16:00 DMUK’s fremtidige organisering

Niels Grønbæk,

Formand, FU

Program som pdf: