Præsentationer fra Emma Wimmerstedt og Helena Karis (Skolverket, Sverige) vedlagt.

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016:

Delredovisning av uppdrag om att starka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. Fortbildning av matematiklarare: