Vi bliver desværre nødt til at vente med at indkalde til møde til foråret, da vi har været udfordret ift. at kunne mødes og planlægge.