Blog Image

DMUK

Om DMUK-bloggen

Her finder du indkaldelser, referater og slides fra Danmarks Matematikundervisnings-kommission. Nyeste dokument står øverst; ældre dokumenter finder via menuen i højre side.
Læs mere om ICMI & DMUK.

Forårsmødet 2015

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 09:12:17

Matematikfaglighed i læreruddannelserne

Mødet finder sted den 19. maj, lokale S04, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Matematikdidaktisk forskning har i en årrække været fokuseret på den lærende. Men opmærksomheden rettes i stigende grad mod dem der underviser læringsplaner. Læreruddannelserne får i debatten også opmærksomhed hvad angår det faglige niveau. Lærebøger som Sultan & Artzt (2011), The Mathematics that Every Secondary School

Math Teacher Needs to Know og forskningsartikler som Ball, Hill, & Bass (2005), Knowing Mathematics for Teaching. Who Knows Mathematics Well Enough to Teach Third Grade, and How Can We Decide? er vidnesbyrd om dette.
Men hvad er dette niveau egentlig? Hvordan indgår det matematikfaglige i læreruddannelserne, og har det de rigtige komponenter? Hvad betyder ”rigtige”, hvad er pragmatiske overvejelser? Hvad er de idéelle fordringer?
Mødet vil handle om at udfolde det oplagte svar ”Så meget som muligt!” vs. den oplagte modposition ”Giver det overhovedet mening at stille spørgsmålene?” i forskellige DMUK kontekster.

Program

10:00 – 10:15 Kaffe med rundstykker, velkomst

10:15 – 11:15 Henning Westfahl: Hvad er er det en matematiklærer skal kunne?

Vi hører om reduceret fagfaglig viden både på læreruddannelsen og blandt nyansatte

gymnasielærere. Jeg vil gerne åbne diskussionen af, hvad det er en matematiklærer skal kunne, ved at præsentere diskussionerne omkring fagfagligheden i en

matematiklæreruddannelse fra et didaktikforskningsperspektiv.

11:15 – 12:15 Bodil Bruun: Hvilke krav stilles en matematiklærer i gymnasiet i dag?

Med en universitetsuddannelse i matematik bag sig bliver gymnasielærere fastansat med krav på/om at indgå i en almendidaktisk og fagdidaktisk – teoretisk og praktisk –

pædagogikumuddannelse inden for det første år – undtagelsesvist andet år. Hvor står de? Er de parat? Et indblik i udviklingen i den fagdidaktiske pædagogikumuddannelse i matematik siden ”Pædagogikum ’09”.

12:15 – 13:00 Frokost

13:00 – 14:00 Carl Winsløw: Kleins dobbelte diskontinuitet – et fundamentalt problem i

matematikkens didaktik
Uddannelse af gymnasielærere i matematik foregår på universiteter. Her tilegner de sig større eller mindre mængder af videnskabsfaget matematik. Hvorfor egentlig det? Og mere generelt: hvilken matematisk viden kræves af en matematiklærer? Vi ser på nogle historiske og aktuelle bidrag til diskussion og forskning om matematiklæreres viden om matematik.

14:00 – 15:00 Bent Lindhardt: Matematiklæreruddannelsen – set i et professionsperspektiv

Jeg vil forsøge at se uddannelsen i relation til den undervisningsfaglighed en matematiklærer skal bestride og sætte den i relation til intensionerne i den nye folkeskolereform. Er de fase eller modfase? Vi vil se på balancen mellem fagdidaktiske, fagfaglige og praktisk-metodiske elementer – og i det hele taget tage en faglig temperaturmåling på faget. I dette vil tillige indgå beskrivelser af de politiske, organisatoriske og administrative rammer som har påvirket og fortsat påvirker dannelsen af faget.

15:00 – 16:00 DMUK’s fremtidige organisering

Niels Grønbæk,

Formand, FU

Program som pdf:Efterårsmødet 2014

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 09:03:49

Læring, fag og institution

Om ministerielle undervisnings-/læreplaner

Folkeskolen har netop færdiggjort arbejdet med undervisnings-/læreplaner. Gymnasiet

står over for at skulle gøre det. Hvilke overvejelser og strategier ligger der til grund for

arbejdet i ”skrivestuen”? Hvordan anskues problematikken fra et overordnet didaktisk

perspektiv?

Mødet finder sted den 20. november, lokale S02, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program vedlagt:Program for Forårsmøde 2014

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 08:56:42

Matematikløftet i Skandinavien

Netop nu investeres der internationalt massivt i styrkelse af matematik i uddannelserne.

Eksempelvis har man i Sverige iværksat den fuldt finansierede kampagne “Matematiklyftet”, som årligt involverer tusindvis af lærere og skoler, og noget lignende er i mindre målestok på vej i Norge. Også i Danmark afsættes ganske mange midler bl.a. til forøgelse af timetallet i matematik i folkeskolen og på læreruddannelserne. På mødet vil der være indlæg som nærmere belyser reformerne i de tre lande.

Mødet finder sted den 14. maj, lokale S04, stuen, bygning 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program vedlagt (pdf).Indkaldelse til Efterårsmødet 2013

Indkaldelser Posted on 2014-01-02 07:18:51

Nedenfor er indkaldelsen til Efterårets møde i DMUK, der forgår på DTU d. 21. november 2013Foråret 2013

Indkaldelser Posted on 2013-12-10 20:30:38

Indkaldelse til Forårets møde i Dmuk, hvor emnet var Matematikhistorie i matematikundervisningen.Konference

Indkaldelser Posted on 2012-11-11 21:50:47

DMUK og DTU inviterer til konference om matematiklæring i forskellige lande den 13. november 2012.

Nedenfor er programmet og links til præsentationer.

13.00
Welcome by Chief Consultant Peter Pannula Toft (Ministry of
Children and Education)

13.05
Welcome by Professor Steen Markvorsen (Dept. of Mathematics, DTU)

13.10
Introduction by Professor Niels Grønbæk (head of DMUK and
chair of the meeting)

13.15
Mathematics Education in Singapore – An insider’s perspective by Professor
Berinderjeet Kaur

(National Institute of Education, Singapore)

14.00
Danish school culture in an international comparison. What
are the strengths and weaknesses

in the Danish school culture by Professor Niels Egelund
(Aarhus University)

15.05
Point‐driven mathematics teaching by Associate Professor
Arne Mogensen (VIA University

College, Århus)

15.40
Open lessons and the teaching profession in Japan by
Professor Carl Winsløv (Dept. of

Education, University of Copenhagen)

16.15
Concluding remarks by the panelists

16.45 CloseE12 møde

Indkaldelser Posted on 2012-11-11 21:46:32

Mathematics education in an East-West perspective

November 12 2012

Room S04, Building 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program

Teaching, learning and education with roots in local traditions and culture,

national goals and global perspectives.

10.00 – 10.10: Coffee and rolls, reception

10:15 – 11:15:

Berinderjeet Kaur (Professor, National Institute of Mathematics Education, Singapore) Evolution of the school mathematics curriculum in Singapore.

I will show in my presentation why importance is placed on the learning of mathematics

in Singapore and how the present day school mathematics may be said to be: Maths for

all but more maths for some.

11:15 – 11:50

Maurice O’Reilly (Professor, St Patrick’s College, Dublin) Recent

developments in mathematics curricular reform in Ireland.

11:50 – 12:20:

Anna Jørgensen (Associate Professor emirita, (University College,

Teacher Education Zahle)

Mathematics teaching and learning in the Danish primary

and secondary school (age 6 -16) with a perspective on mathematical competences and

working methods.

12:20 – 13:20 Lunch

13:20 – 14:20

Levi Elipane (Ph.D., Dept. of Science Education, University of

Copenhagen):

Lesson studies in Japan

14:20 – 15:00

Kaj Østergaard (Associate Professor, VIA University College, Aarhus)

15:00 – 15:15 15 Coffee break

15:15 – 15:45

Samuel Bengmark (Kalmar University): Gifted students in Sweden

15:45 – 16:00

Conclusion.Indkaldelse til Foårsmøde 2012

Indkaldelser Posted on 2012-05-14 15:13:27


« PreviousNext »