Blog Image

DMUK

Om DMUK-bloggen

Her finder du indkaldelser, referater og slides fra Danmarks Matematikundervisnings-kommission. Nyeste dokument står øverst; ældre dokumenter finder via menuen i højre side.
Læs mere om ICMI & DMUK.

Presentation forårsmødet 2019

Referater & Præsentationer Posted on 2019-05-20 16:52:46

Mogens Niss: TransferPræsentationer fra efterårsmødet 2018

Referater & Præsentationer Posted on 2019-04-25 10:45:33

Morten Blomhøj: Ny studieordning for Teoretisk Pædagogikum 2019-2023 og Det fagdidaktiske projekt i pilotforløbet i matematik 2018/2019.

Jessica Carter: Masteruddannelse i Matematik

Jeppe Skott: Med Guldlok på besøg i læreruddannelsen: Professionsorientering som et spørgsmål om faglig balance.

Carl Winsløw: Mathematics teacher education – in Denmark and abroad.Præsentationer fra Efterårsmødet 2017

Referater & Præsentationer Posted on 2017-12-07 00:14:33

Niels Grønbæk: Dagens ramme

Henrik Kragh Sørensen: Matematisk dannelse for det 21.århundrede


Mogens Niss: Matematikundervisning, dannelse og kompetence


Bent Lindhardt: Dannelse i folkeskolens matematikundervisningen – hvad og hvorfor

Inge Henningsen: Statistisk dannelse: Også etniske børnehavebørn har krav på retvisende
statistik


Mikkel Willum Johansen: Matematisk ansvarlighed


Nils A. Baas, Johan P. Hansen og Ib Madsen: Matematik er en smuk videnskab
Kronik, Politiken 4. juni 2004Præsentationer fra Forårsmødet 2017

Referater & Præsentationer Posted on 2017-06-14 14:40:25

Niels Grønbæk: Fra intentioner til læreplaner – Matematikkommissionens overvejelser.

Bodil Bruun: Matematik Læreplaner & Mindstekrav stx/hf – Gymnasiereform 2017

Maybrit Christensen: Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx.

Thomas Kaas: FOLKESKOLENS
PRØVER – før, nu og i fremtiden.

Carl Winsløw: Opgavedesign som matematikdidaktisk problemfelt.Præsentationer fra Efterårsmødet 2016

Referater & Præsentationer Posted on 2017-06-14 14:13:56

Klaus Fink & Søs Spahn: Matematiske konkurrencer i grundskolen.

Karsten Schmidt: Invitation til danske skoler om deltagelse i Olympiade i statistik og sandsynlighedsregning.

Kirsten Rosenkilde: Georg Mohr-Konkurrencen.

Frederik Ravn Klausen: Et elevperspektiv på matematikkonkurrencer.Præsentationer fra Forårsmødet 2016

Referater & Præsentationer Posted on 2016-06-19 18:04:13

Forårsmøde 2016

Matematikundervisning rettet mod særlige behov

Matematikvejledning i praksis

v. Marianne Bie, Rysensteen Gymnasium; Hans Bolvinkel, Nørre Gymnasium

Matematik – Hvor går det galt?

v. Ama El-Nazzal, Høje Tåstrup Gymnasium

Om matematikvejlederuddannelsen til gymnasiet

v. Uffe Thomas Jankvist, DPU, AU

Debatten om elever i vanskeligheder i matematik

v. Bent Lindhardt, lektor UCSJ og formand for DanSMa – Dansk SpecialMatematik

EUD-prøven- for de måske næsten-egnede

v. Mikael Skånstrøm, Lektor VIA og medlem af DanSMa

Vægtmodellen Intervention 1

Vægtmodellen Intervention 2.1Slides fra Forårsmødet 2014

Referater & Præsentationer Posted on 2016-06-17 08:59:57

Præsentationer fra Emma Wimmerstedt og Helena Karis (Skolverket, Sverige) vedlagt.

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016:

Delredovisning av uppdrag om att starka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. Fortbildning av matematiklarare:Præsentationerne fra Efterårsmødet 2013

Referater & Præsentationer Posted on 2014-01-02 07:26:55

Referat fra DMUK mødet efteråret 2013

Mødet blev afholdt på DPU den 211113. Følgende er et kort
sammenskriv af diskussionen efter de fem oplæg. Slides fra oplæggene er at
finde neden for.

En vigtig del af diskussionen gik på at karakterisere på de
problemer vi fra DMUK’s side ser i forhold til udviklingen af dansk
matematikundervisning. Her var der
flere, der pegede på den manglende koordinering af forskningen og udviklingen
af området:

·
Ingen ved hvad lærerne (på alle niveauer) har af
ønsker til den matematikdidaktiske forskning/udvikling.

·
Ingen ved hvad der er foregået af
udviklingsarbejder indenfor faget på de forskellige niveauer (for folkeskolens
vedkommende er der blevet nedsat en gruppe, der skal undersøge dette).

·
Den matematikdidaktiske forskningen i Danmark
har meget svært ved at skaffe penge – der er ingen forskningsråd, der ser det
som sit område at støtte den matematikdidaktiske forskning.

Der blev foreslået at man opretter et permanent videnscenter
for matematikdidaktisk forskning og udvikling, og det blev foreslået at man
laver en national undersøgelse af hvad lærerene oplever som vigtige emner at
tage op forskningsmæssigt. Der er ressourcer i DMUK (her iblandt Inge
Henningsen), der er villige til at hjælpe med arbejdet med at udvikle og
gennemføre en undersøgelse af det.

En anden side af problemet er, at alle ved at god
matematikundervisning er vigtig på det almene plan, men det synes svært at
præcisere det nærmere hvorfor det er vigtigt.

Der blev også peget på den side af den manglende
koordinering, at der er ganske få lærere, der indgår i udviklingsarbejder eller
samarbejde med forskerne, og at et nationalt videnscenter kunne fremme
inddragelsen af flere lærere til gavn for deres egen og deres skoles praksis.

Vigtigheden af at få politikkerne i tale som den bevilgende
myndighed blev fra flere sider understreget, og forretningsudvalget blev på den
baggrund opfordret til at lave en skrivelse til de relevante politikere.

Referent Henning Westphael

Nedenfor er præsentationerne fra de fem oplægsholdere på efterårets møde: Mogens Niss, Claus Michelsen, Jeppe Skott, Carl Winsløv og Morten Blomhøj.

Mogns Niss:

Claus Michelsen:

Jeppe Skott:

Referencer:

Carl Winsløw:

Morten Blomhøj:Next »